Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Relacja z wyjazdu studyjnego na Litwę 05.07.2022

W dniach 20 – 24 czerwca 2022 roku Nadnotecka Grupa Rybacka uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na teren dwóch litewskich grup ds. rybołówstwa (FLAG), finansowanych w ramach środków pochodzących z Programu odpowiadającego polskiemu PO Ryby 2014-2020 tj.:

 
  1. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Okręgu Raseiniai (Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė - Raseiniai FLAG)
  2. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Litwy Zachodniej (Vakarų Lietuvos Žuvininkystės REGIONO VVG - West Lithuanian Fishery FLAG)
Projekt skierowany był w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego a także pracowników biura i członków organów NGR (Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej). Uczestniczyło w nim 30 przedstawicieli NGR.

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z miejscami i obiektami nawiązującymi do rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, które są uznane za dobre praktyki a także wymienić doświadczenia z litewskimi gospodarstwami rybackimi. Podczas wizyty przedstawiciele NGR zobaczyli następujące obiekty:

stawy rybne w Kintai prowadzone przez gospodarstwo rybackie „Kintai”
wioska rybacka Dreverna
Litewskie Muzeum w Kłajpedzie (etnograficzna zagroda rybacka, stocznia statków rybackich)
gospodarstwo rybackie UAB Raseinių žuvininkystė (projekty z EFMR)
Gospodarstwo Agroturystyczne "Karpynė"

W trakcie wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami obu litewskich Grup, podczas których każda z nich zaprezentowała swoje działalności.
W wyniku wizyty studyjnej został osiągnięty cel: nawiązanie współpracy międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Działania, służącej wsparciu aktywności i kompetencji kadr sektora rybackiego poprzez uczestnictwo w zagranicznej wizycie studyjnej na Litwę.

Zrealizowano następujące wskaźniki:
- wskaźnik rezultatu: Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji30 osób
- wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 2 szt. (wizyty studyjne w dwóch grupach rybackich).
 
Wyjazd współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”

zdjęcia wykonane przez NGR

Materiały do pobrania: