Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Film promujący projekty zrealizowane przez Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z PO Ryby 2014-2020. 15.07.2022

Z przyjemnością udostępniamy Państwu film promujący projekty zrealizowane przez Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie za pośrednictwem NGR pt. "Kronika wspomnień" - cz. II w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Film finansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.