Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na Mazury 20.07.2022

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” czyli kompleksowa organizacja i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, która będzie realizowana w ramach wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z poniższymi warunkami.

Termin złożenia ofert:  do dnia 28 lipca 2022 do godz. 15.30

Oferta powinna być złożona na formularzu opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Materiały do pobrania: