Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 20.07.2022 na kompleksową organizację i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. 02.08.2022

Nadnotecka Grupa Rybacka informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 20.07.2022, którego przedmiotem była realizacja projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” czyli  kompleksowa organizacja i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie  – z uwagi na to, że złożone oferty cenowe są wyższe od budżetu zaplanowanego na ten cel przez Zamawiającego (pkt IX.2 tiret 1 zapytania ofertowego).