Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 12-21.08.2022 12.08.2022

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU Z RÓŻNICAMI KURSOWYMI ORAZ ŚRODKAMI ODZYSKANYMI

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z przyznania dodatkowych środków pochodzących z tzw. różnic kursowych oraz niewykorzystanego budżetu.

Informujemy, że zgodnie z danymi podanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 31.07.2022 r.) kwota wolnych środków do ogłoszenia naborów wynosi 702.819,33 zł.  Możliwe jest, że zwolnione będą jeszcze dodatkowe środki w kwocie ok. 380 tys zł.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniższym wykazie.

Ponadto w ramach konsultacji zachęcamy do składania uwag i wniosków w sprawie zmian zapisów LSR (na załączonym formularzu lub w dowolnej formie). Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków) oraz przede wszystkim rybacy.

Wnioski i uwagi oraz informacje na temat zainteresowania środkami należy składać w terminie od 12.08.2022 r. do 21.08.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej (liczy się data wpływu do Biura NGR) lub osobiście w biurze NGR. We wniosku w zakresie zainteresowania środkami prosimy wskazać dane wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, wskaźniki, które będzie realizowała operacja, planowany zakres rzeczowy operacji oraz szacowaną kwotę wsparcia.


W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak

Materiały do pobrania: