Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Imprezy w gminach za nami 22.08.2022


W tym roku pracownice Biura NGR uczestniczyły w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych na terenie działania NGR – tym razem wytypowano trzy Gminy. Były to:
 
1. Gmina Szydłowo - „Święto Ryby i Wody” 25.06.2022
2. Dożynki Zakończenie Lata Krzyż Wielkopolski 20.08.2022
3. Gmina Drawsko - Dni Gminy Drawsko – XXII Odlotowy Festyn Grzybowy „Ryby, grzyby, las wokół nas” 26.06.2022
 
Wydarzenia te były okazją do zaprezentowania się społeczeństwu, promocji NGR i jej obszaru, przekazania informacji o stanie wdrażania LSR, NGR oraz możliwościach uzyskania wsparcia za pośrednictwem NGR (w przypadku dostępności środków) oraz jego rozliczenia a także do promocji projektów zrealizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.

Na stoisku wystawienniczym pracownice Biura NGR przeprowadziły konkursy dla dzieci na temat ryb słodkowodnych pt. "Nadnoteckie ryby”, którego celem było przybliżenie dzieciom wiedzy na temat gatunków ryb żyjących w naszych rzekach i jeziorach oraz popularyzacja wiedzy o rybach oraz ich znaczenia w zdrowym żywieniu. Konkurs polegał na wypełnieniu quizu, którego pytania zostały opracowane na podstawie ulotki o rybach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody - pluszowe rybki. Drugim konkursem był konkurs wiedzy o NGR dla dorosłych, którego celem było mi.in. przekazanie wiedzy i informacji na temat działalności NGR oraz promocja stowarzyszenia NGR oraz jej obszaru. Konkurs polegał na wypełnieniu testu wiedzy o NGR, którego pytania zostały opracowane na podstawie ulotki promocyjnej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody - materiały promocyjne. Dodatkowo dla dzieci przygotowano kącik do malowania specjalnie przygotowanych przez NGR kolorowanek o rybkach i świecie wodnym oraz rozdawano materiały edukacyjne z grafiką ryb słodkowodnych.
 
Linki do stron z opisami w/w wydarzeń znajdą Państwo poniżej:

Gmina Drawsko
https://gminadrawsko.pl/aktualnosci/pokaz/3412
Gmina Szydłowo
https://cuk.szydlowo.pl/aktualnosci/viii-edycja-swieta-ryby-i-wody-w-tarnowie.html
https://szydlowo.pl/aktualnosci/w-tarnowie-bylo-wszystko-swieto-ryby-i-wody-2022.html


Załączone poniżej zdjęcia wykonane zostały przez NGR i są jej własnością.