Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Środki na kolejne nabory podzielone 05.09.2022

W nawiązaniu do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR oraz podziału środków z różnicy kursowej, uprzejmie informujemy, że łączna kwota wolnych środków w wysokości 907.347,33 zł została podzielona w niżej określony sposób:
Zarząd NGR postanowił postawić w kolejnych naborach środki pozostałe po niewykorzystanym budżecie w ramach LSR, bez konieczności dokonywania jej aktualizacji, na następujące przedsięwzięcia:

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - 37.717,00 zł
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 15.107,00 zł
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - 18.383,00 zł

Natomiast Rada NGR podzieliła środki z różnicy kursowej w wysokości 830.761,22 zł w następujący sposób:

P.I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa – 120.000,00 zł
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi – 300.000,00 zł
P II.3.1 Tworzenie rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 350.000,00 zł
P.II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR – 60.761,22 zł

Nabory w ramach w/w przedsięwzięć odbędą się w terminie 13-27.10.2022, po zaakceptowaniu ich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.