Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenie/warsztat dot. naborów 53-57/2022 - 13 październik 07.10.2022

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat
 oraz do punktu konsultacyjnego
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka  i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. w Biurze NGR przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance (budynek Centrum Integracji Społecznej) w godzinach od 10.00  - 14.00.
 
w zakresie następujących przedsięwzięć:

NABÓR NR 53/2022 - P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
NABÓR NR 54/2022 - P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
NABÓR NR 55/2022 - P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
NABÓR NR 56/2022 - P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
NABÓR NR 57/2022 - P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 12.10.2022 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub  67 351 08 55.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 (w dni robocze).