Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Relacja z wyjazdu studyjnego na obszar LGR Wielkie Jeziora Mazurskie 31.10.2022

 W dniach 05-08 września 2022 roku 31 osób z Nadnoteckiej Grupy Rybackiej uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z LGR Wielkie Jeziora Mazurskie” - skierowany był w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego a także pracowników biura i członków organów NGR.
 
W pierwszym dniu wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, podczas którego grupy zaprezentowały swoje działalności, w tym przedstawiły cele, założenia oraz efekty opracowanych LSR, mające na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy RLGD.
 
W drugim dniu wizyty przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz LGR Wielkie Jeziora Mazurskie (organizatora konferencji) uczestniczyli w konferencji pt. „Zarządzanie zasobami wód śródlądowych”, która odbyła się w Hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach.

Konferencja odbyła się zgodnie z poniżej planowanym programem:
 • uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie prelegentów oraz zaproszonych Gości przez Prezesa LGR Wielkie Jeziora Mazurskie Panią Barbarę Dawcewicz oraz Kierownika Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej panią Danutę Pisarską.
 • Gospodarcze, ekologiczne i socjologiczne aspekty kłusownictwa w opiniach strażników Państwowej Straży Rybackiej przedstawił pan dr inż. Marek Trella, Zakład Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (zagadnienia - problem kłusownictwa, Państwowa Straż Rybacka).
 • Wpływ zmian klimatu na gospodarkę rybacką w zbiornikach wodnych – przedstawił pan dr inż. Marek Trella, reprezentujący Zakład Bioekonimiki Rybactwa, IRŚ Olsztyn
 • Nowe kierunki rozwoju technologii przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury – przedstawiła pani dr hab. Małgorzata Woźniak reprezentująca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Wędkarstwo i turystyka w kontekście środowiskowym – przedstawił pan Andrzej Skrzypczak prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
 • Dobre praktyki wdrażania PO RiM 2014-2020 – przykłady zrealizowanych projektów – zaprezentowały panie: Danuta Pisarska Kierownik Biura NGR oraz Wioletta Banasiewicz Dyrektor Biura WJM
 • podsumowanie konferencji przez Prezesa WJM panią Barbarę Dawcewicz.
W kolejnych dwóch dniach wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z miejscami i obiektami nawiązującymi do rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej a także wymienić doświadczenia z przedstawicielami Beneficjentów pomocy z PO RYBY.

Uczestnicy zapoznali się dobrymi praktykami w zakresie pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w następujących miejscach:
 • Gospodarstwie Rybackim  – PZW Zakładzie Rybackim w Węgorzewie.
 • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
 • Łowisku wędkarskim w Sobiechach.
 • Rybacki użytkownik wód w Okrągłym.
 • Instytucie Rybactwa Śródlądowego – Zakładzie Doświadczalnym w Pieczarkach.
 • Izbie Rybackiej w Gminie Miłki.
 • Gospodarstwie Rybackim Piękna Góra sp. z o.o.
 • Łowisku Mario.
 
W wyniku wizyty studyjnej został osiągnięty cel: podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i LGR Wielkie Jeziora Mazurskie.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu współpracy przez Nadnotecką Grupę Rybacką oraz LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
 
 
 

Materiały do pobrania: