Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-16.11.2022 02.11.2022

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ BUDŻETU

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z niewykorzystanego budżetu.

W ramach LSR wolne kwoty środków wynoszą:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - 381.840,00 zł
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - 136.800,40 zł

 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć, w których są wolne środkiwskazanych powyżej a także w ramach innych przedsięwzięć, wskazanych w poniższym wykazie.

Ponadto w ramach konsultacji zachęcamy do składania uwag i wniosków w sprawie zmian zapisów LSR (na załączonym formularzu lub w dowolnej formie). Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków) oraz przede wszystkim rybacy.

Wnioski i uwagi oraz informacje na temat zainteresowania środkami należy składać w terminie od 02.11.2022 r. do 16.11.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej (liczy się data wpływu do Biura NGR) lub osobiście w biurze NGR. We wniosku w zakresie zainteresowania środkami prosimy wskazać dane wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, wskaźniki, które będzie realizowała operacja, planowany zakres rzeczowy operacji oraz szacowaną kwotę wsparcia.


W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak

Materiały do pobrania: