Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja na temat planowanych naborów wniosków o dofinansowanie 28.04.2023

Informujemy, że zmianie uległy planowane kwoty oraz termin ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, co spowodowane jest zmniejszeniem ogólnej kwoty wolnych środków w ramach LSR oraz różnić kursowych. 

Aktualnie planowane są następujące nabory:


Nabór nr 62/2023 - P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa, limit środków: 78.000,00 zł
Nabór nr 63/2023 - P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR, limit środków: 94.295,90 zł
Nabór nr 64/2023 - P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, limit środków: 147.795,00 zł  (w tym: 27.795,00 zł stanowią środki z LSR oraz 120.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
Nabór nr 65/2023 - P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi, limit środków: 103.846,89 zł (nabór ogłaszany jest w ramach środków pochodzących z różnicy kursowej).

Zarząd NGR podjął uchwały o ogłoszeniu naborów na w/w kwoty, których planowany termin to 24.05 - 06.06.2023, który z kolei musi zostać zaakceptowany przez SWW.