Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

ZAPRASZAMY NA RYBNE WARSZTATY KULINARNE 22.07.2020

Serdecznie zapraszamy na cykl 2 bezpłatnych warsztatów kulinarnych z przygotowywania potraw z ryb słodkowodnych, połączonych z pokazem kulinarnym dla uczestników oraz szkoleniem na temat ryb i ich znaczenia w zdrowym żywieniu.

Warsztaty odbędą się 28 sierpnia oraz 18 września 2020 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Restauracji Ryby Puzon na terenie Gospodarstwa Rybackiego PSTRĄG Tarnowo Ziemowit Pirtań (sala konferencyjno – biesiadna, Tarnowo 16, 64-930 Szydłowo).

Warsztaty prowadzone będą przez kadrę Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Tarnowo, w ramach którego działa innowacyjna restauracja rybna Rybi Puzon oferująca wyłącznie dania z ryb i produktów lokalnych. Restauracja jest laureatem kilku nagród głównych w konkursach kulinarnych dedykowanych produktom rybnym.
 
Obiekt jest przystosowany do podniesionych wymagań sanitarnych związanych z pandemią Sars-Cov19. Każdy uczestnik otrzyma komplet odzieży jednorazowej, rękawiczki i przyłbice ochronne.
 
Uczestnicy warsztatów otrzymają również dyplomy i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności praktyczne a także przepisy na dania rybne wykonywane podczas warsztatów lub inne przykładowe przepisy na ciekawe potrawy rybne oraz komplety kucharskie.
 
Ilość miejsc jest ograniczona: max. 30 osób w 1 warsztacie.

Kategorie uczestników: punkty gastronomiczne (np. restauracje, bary, bistro, smażalnie, obiekty typu fast-food, obiekty agroturystyczne itp.) funkcjonujące na obszarze NGR, które mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej bieżącej działalności oraz pozostali członkowie NGR (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność w innym zakresie niż gastronomia).
Decydować będzie kolejność zgłoszeń (w tym najpierw punkty gastronomiczne, potem pozostałe osoby). W przypadku trudności z pozyskaniem uczestników projektu, w rekrutacji uwzględnieni będą w dalszej kolejności mieszkańcy obszaru NGR, nie będący członkami NGR.

Zgłoszenia prosimy dokonać na formularzu, który należy przesłać na adres: sekretariat@ngr.pila.pl lub Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, koniecznie podając nr telefonu oraz adres e-mail, na które zostanie wysłane potwierdzenie zakwalifikowania się na warsztaty oraz datę warsztatu.

Terminy zgłoszeń:
- do 04.08.2020 w przypadku uczestniczenia w warsztacie w dniu 28.08.2020,
- do 21.08.2020 w przypadku uczestniczenia w warsztacie w dniu 18.09.2020.

Informacje szczegółowe można otrzymać pod nr telefonu: 67 351 08 55, 668-028-473.
 
Szczegółowy opis warsztatów:
 
Głównym celem projektu będzie aktywizacja społeczności lokalnej i zachęcenie do spożywania ryb i ich wykorzystywania w kuchni i lokalnej gastronomii.

Celami szczegółowymi projektu będą:

- popularyzowanie spożycia ryb słodkowodnych,
- zwiększenie wiedzy na temat znaczenia ryb w zdrowym żywieniu i ich wartości odżywczych,
- przekazanie wiedzy na temat ryb słodkowodnych np. o ich jakości oraz sposobach jej sprawdzania, zasadach przechowywania, historii ryb w kuchni itp.
- nabycie lub poszerzenie umiejętności oprawiania ryb,
- nabycie lub poszerzenie umiejętności sporządzania dań rybnych,
- zachęcenie do wykorzystywania ryb słodkowodnych w kuchni i gastronomii,
- przedstawienie różnych technik przygotowywania dań z ryb,
- promocja rybackiego dziedzictwa kulinarnego czyli tradycyjnych lub regionalnych dań z ryb (wg najstarszych receptur),
- ukazanie nowoczesnych, kreatywnych form przygotowywania dań z ryb słodkowodnych,
- przekazanie informacji na temat możliwości zakupu dobrej, świeżej ryby u lokalnych producentów,
- przekazanie punktom gastronomicznym informacji związanych z wprowadzeniem i wykorzystaniem w menu ryb słodkowodnych (korzyści, rentowność, właściwe zarządzanie itp.),
- integracja podmiotów i osób z obszaru NGR (wspólne gotowanie).

Program warsztatów:
  1. Pokaz i warsztaty w zakresie przygotowywania ryb (patroszenie, filetowanie) – 45 min –stanowisko dla każdego uczestnika (ryby pstrąg, karp)
  2. Wykład na temat jakości ryb, sposobów sprawdzania ich jakości, sposobów przechowywania – 30 min (prelekcja)
  3. Pokaz i warsztaty w zakresie porcjowania, podstawowych zasad obróbki i przyprawiania ryb
  4. Wykład na temat dostępności ryb, sezonowości ich występowania i jej wpływu na jakość, dostępności gatunków na rynku z uwzględnieniem produkcji lokalnej – 30 min (prelekcja)
  5. Przerwa kawowa
  6. Pokaz i warsztaty – dania klasyczne i tradycyjne z uwzględnieniem lokalnych tradycji przyrządzania ryb (pstrąg i karp smażony, wędzony, duszony i pieczony) – 45 min – stanowisko dla każdego uczestnika
  7. Pokaz i warsztaty – dania dietetyczne i egzotyczne (sałatki, ryba gotowana, sushi i sashimi) – 45 min – stanowisko dla każdego uczestnika
  8. Wykład na temat wartości odżywczych ryb, diety rybnej i jej wpływu na profilaktykę zdrowotną – 30 min (prelekcja)
  9. Wykład na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju rynku ryb, w tym możliwości i ekonomiki zastosowania dań z ryb słodkowodnych dostępnych lokalnie w gastronomii i żywieniu zbiorowym – 30 min (prelekcja)
  10. Obiad rybny
 
 
Warsztaty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja”.
 

Materiały do pobrania: