Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 25 maja 2021 02.06.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-21.04.2021 r.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 42/2021

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji niezgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – nabór nr 43/2021

Lista operacji zogodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 44/2021

Lista operacji zogodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 25.05.2021 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 25.05.2021 r.