Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych w ramach zmian w LSR do 25 sierpnia 22.08.2022

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin składania uwag i wniosków w sprawie zmian w LSR do 25 sierpnia.

Informacje o konsulacjach tutaj.