Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 53-57/2022 07.10.2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 21.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. do godz. 15:30 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).
 
 
Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.
 
Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 19 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 53/2022
 
Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 37.717,00 zł  
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 54/2022
 
Zakres tematyczny: P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Limit środków: 365.107,00 zł (w tym: 15.107,00 zł stanowią środki z LSR oraz 350.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 55/2022
 
Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
 
Limit środków: 79.144,33 zł (w tym: 18.383,11 zł stanowią środki z LSR oraz 60.761,22 zł środki z różnicy kursowej)
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 56/2022
 
Zakres tematyczny: P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Nabór ogłoszony jest w ramach środków pochodzących z różnicy kursowej

 
Limit środków: 120.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 57/2022

 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
Limit środków: 305.379,00 zł (w tym: 5.379,00 zł stanowią środki z LSR oraz 300.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
 
Szczegóły tutaj.