Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.08.2011

UWAGA! 28.08.2011r. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Przypominamy, iż 28.08.2011r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na: 1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja i...

Czytaj całość
16.08.2011

UWAGA ! Zmiana załączników NGR

Zmodyfikowane wzory umieszczone są już w sekcji nabór wniosków. Dodane zostały pola identyfikujące wnioskodawcę i projekt, dodane zostały także pola w dwóch kryteriach.

Czytaj całość
03.08.2011

Trasa promująca działalność NGR

Od 19 lipca nasz pracownik, Jacek Gawroński, objeżdża teren działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Naszą ambicją jest dotarcie do wszystkich miejscowości w siedmiu gminach wchodzących w skład NGR. Docieramy do lokalnych liderów (głównie sołtysów), którym zostawiamy pakiety informacyjne, z prośbą o rozpropagowanie naszych idei wśród mieszkańców. Na tablica...

Czytaj całość
01.08.2011

Nowe poradniki

W naszym poradnikowym cyklu (Projekty - Oś 4 PO RYBY - Poradniki) dodaliśmy dwie pozycje. Nasi beneficjenci mogą się dowiedzieć więcej o gospodarczej działalności pozarolniczej oraz zmianie sposobu użytkowania nieruchomości.

Czytaj całość
29.07.2011

Konferencja

W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję organizowaną przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem konferencji jest przedstawienie jak najszerszej informacji o Programach Unii Europejskiej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego dostęp...

Czytaj całość
25.07.2011

Atrakcje turystyczne

Katalog ten będzie na bieżąco uzupełniany o informacje, jakie zdobędziemy odwiedzając wszystkie miejscowości na terenie działania, a także o inicjatywy powstające przy wsparciu ze środków z NGR.

Czytaj całość
25.07.2011

Promocja

Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii, wśród działań biura NGR znalazł się obowiązek rozpowszechniania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz możliwości uzyskania wsparcia na terenie działania. Ze względu na specyfikę obszaru i trudny dostęp do mediów i innych środków przekazu informacji, założyliśmy inicjatywę polegającą na osobistych wizytach naszych przedstawiciel...

Czytaj całość
04.07.2011

Szkolenie dla zespołu NGR - MS EXCEL

Pracownicy Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wzięli udział w szkoleniu "Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL". 13 maja oraz 10 i 17 czerwca odbył się kurs dla średniozaawansowanych. W zakres tego szkolenia weszły następujące tematy: formatowanie arkusza, tworzenie obliczeń, sortowanie i filtrowanie danych, wykonywanie wydruków, praca z wykresami, automatyzacja codziennych prac w Excel-u, przygotowywanie...

Czytaj całość
04.07.2011

Poradniki dla beneficjentów

W dziale: Projekty - Oś 4 PO Ryby - Poradniki Znajdziecie Państwo pierwszy poradnik dla beneficjentów dotyczący agroturystyki. Wkrótce kolejne.  

Czytaj całość
10.06.2011

Konferencja na targach

Międzynarodowe Targi Przemyslu Rybnego POLFISH odbyły się w Gdańsku w dniach 31.05-2.06.2011. Swoje stoisko wystawiły tu wspólnie Nadnotecka Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta i LGR 7 Ryb. Wszystkim zainteresowanym pracownicy naszych biur przedstawiali ideę powstania i działania lokalnych grup rybackich, dostępne były też materiały promujące gminy, na terenie których dzi...

Czytaj całość
10.06.2011

Udane warsztaty

$(document).ready(function() { $('.klasa').bind('click', function() { if($(this).next().is(":visible")) $(this).next().hide("slow"); else $(this).next().show("slow"); }); }); 1. Założenia osi 4 PO RYBY 2007-2013 Karolina Szambelańczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; (Zobacz film)  Zobacz prezentację   2. Histori...

Czytaj całość
27.05.2011

Nabór wniosków

Informujemy o możliwości składania za naszym pośrednictwem wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na:   1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja i reo...

Czytaj całość