Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wynik rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. wrażania LSR 28.09.2017

Wynik rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. wrażania LSR
Nadnotecka Grupa Rybacka uprzejmie informuje, że Komisja Rekrutacyjna w dniu 25.09.2017 r. zakończyła kolejny etap rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR w biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisku Specjalista ds. wdrażania LSR zostanie zatrudniona Pani Ewelina Basińska, która spełniała wymogi formalne wymagane podczas rekrutacji oraz wykazała się bardzo dużą wiedzą podczas testu egzaminacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.