Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji 22.12.2017

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji
KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurami aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR
oraz ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  udostępnia do konsultacji:
  1. projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem.
  2. projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem.
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR i  lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy,przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska)
i Czarnków (gmina wiejska). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.
Uwagi i opinie należy składać w terminie od 22.12.2017 r. do 3.01.2018 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.
Ponadto zapraszamy do biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, na:
  1. warsztat  w dniu 3.01.2018 r. od godz. 10:00 do 12:00 dla Zarządu i Rady NGR oraz przedstawicieli sektora rybackiego.
  2. spotkanie konsultacyjne w dniu 3.01.2018 r. od godz. 13:00 do 15:00 dla mieszkańców obszaru NGR.
 
                                                                                                                                 W imieniu Zarządu NGR
                                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                                        Wojciech Jóźwiak           

Materiały do pobrania: