Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Uwaga ! NGR szuka pracownika - aktualizacja 05.01.2018

Uwaga ! NGR szuka pracownika - aktualizacja
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik administracyjny w biurze NGR

Wymagania dla kandydata:

Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe (min. licencjackie),
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i artykułów informacyjnych,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność, komunikatywność,
 • staż pracy min. 3 lata.
Wymagania dodatkowe
 • znajomość zagadnień związanych z płatnościami i refundacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju NGR,
 • aktywność społeczna.
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • planowane zawarcie zlecenia: styczeń 2018
Miejsce pracy

Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
 
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
 1. Życiorys
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze NGR, ul. Dąbrowskiego 8
(VIII piętro, pokój 808), 64-920 Piła, w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 16:00