Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Posiedzenie Rady NGR - 27 sierpień 28.08.2018

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która oceniła wnioski o dofinansowanie złożone w naborach, które odbyły się w okresie 25 czerwiec - 23 lipiec 2018 r . Informacje o wynikach oceny, w tym listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach wdrażania LSR zostaną udostępnione w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia oceny wniosków.