Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r. 31.08.2018

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 25.06 – 23.07.2018 r.
Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:
 
Nabór nr 8/2018  P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych.
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

Nabór nr 9/2018 P II.4.3 Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR.
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

Nabór nr 10/2018 P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży.
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

 
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.