Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
16.10.2018

Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości

Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy LSR oraz umowy o dofinansowanie w ramach kosztów bieżących i aktywizacji w 2018 r. zaprasza mieszkańców gmin obszaru NGR tj. Wieleń, Trzcianka, Krzyż, Czarnków, Drawsko, Szydłowo, Chodzież na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się 6 listopada w kuluarach sali miejskiej...

Czytaj całość
16.10.2018

NGR zatrudni na stanowisku Pracownik ds. administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. administracyjnych   Zarząd Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, z siedzibą w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych Miejsce pracy: Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Warunki pracy: praca na ½ etatu, umowa o pracę Wymagania podstawowe: wykształcenie minimum wyższe, doświadczenie z...

Czytaj całość
04.10.2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 15 październik 2018 r.

                                                                     Piła, dn. 04.10.2018 r.                       Zawiadomienie...

Czytaj całość
04.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organiz...

Czytaj całość
03.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgł...

Czytaj całość
11.09.2018

Nowelizacja ustawy o RLKS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) z dnia 20.02.2015 r. Ustawa o RLKS z 20.02.2015 r. oraz ustawa zmieniająca z dnia 20.07.2018 r. załączone zostały poniżej.

Czytaj całość
31.08.2018

Przedłużenie terminu zgłaszania uwag w sprawie aktualizacji LSR do 5 września

Szanowni Państwo.   Informujemy, że przedłużony został termin zgłaszania uwag i wniosków w sprawie zmian w LSR do środy czyli do 5 września br. Serdecznie zachęcamy do wnoszenia uwag i opinii w tym zakresie oraz o informację dotyczącą zainteresowania pozyskaniem za pośrednictwem NGR środków na dofinansowanie operacji. Uwagi i wnioski oraz informacje o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowan...

Czytaj całość
31.08.2018

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,   informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 25.06 – 23.07.2018 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatw...

Czytaj całość
28.08.2018

Posiedzenie Rady NGR - 27 sierpień

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która oceniła wnioski o dofinansowanie złożone w naborach, które odbyły się w okresie 25 czerwiec - 23 lipiec 2018 r . Informacje o wynikach oceny, w tym listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach wdrażania LSR zostaną udostępnione w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia oceny wnios...

Czytaj całość
20.08.2018

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na ob...

Czytaj całość
09.08.2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych stra...

Czytaj całość
30.07.2018

Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej, Nadnotecka Grupa Rybacka zamieszcza  link do informacji o konkursie „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. https://nawsinajlepiej.polska.travel

Czytaj całość