Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
20.08.2018

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na ob...

Czytaj całość
09.08.2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych stra...

Czytaj całość
30.07.2018

Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej, Nadnotecka Grupa Rybacka zamieszcza  link do informacji o konkursie „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. https://nawsinajlepiej.polska.travel

Czytaj całość
25.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 25.06 – 23.07.2018 r

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 25.06 – 23.07.2018 r   Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 23 lipca upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Łączni...

Czytaj całość
18.07.2018

Informacja dotycząca ogłoszonych naborów wniosków

UWAGA,   ważna informacja dotycząca ogłoszonych naborów wniosków 8/2018, 9/2018, 10/2018 oraz 11/2018   Szanowni Państwo, W związku z przekazanymi przez MGMiŻŚ klauzulami RODO, Nadnotecka Grupa Rybacka poniżej zamieszcza dokumenty, które stanowią załączniki do wniosku o dofinansowanie.   Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:   Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaści...

Czytaj całość
16.07.2018

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 9 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,   informujemy, że w dniu 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-30 maja 2018 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych, niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz...

Czytaj całość
04.07.2018

Posiedzenie Rady NGR 9 lipiec

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 9 lipca br. odbędzie się posiedzenie Rady NGR w celu dokonania oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w naborach przeprowadzonych w dniach 7-30 maja 2018 r. w ramach następujących konkursów:   Nabór nr 2/2018  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa Nabór nr 3/2018 P I.1.3 Roz...

Czytaj całość
18.06.2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 27.06.2018 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Szanowni Państwo!   Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku w siedzibie Inwest-Parku w Pile (ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, sala konferencyjna „Beżowa”, parter) o  godzinie 12:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej o  następującym porządku: Otwarcie Walnego Ze...

Czytaj całość
13.06.2018

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Szanowni Państwo,   Przedstawiamy obowiązujące Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” opublikowane na stronach MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-...

Czytaj całość
11.06.2018

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty oraz do punktów konsultacyjnych

Szanowni Państwo,   Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty oraz do punktów konsultacyjnych  Szczegóły w załączonym plakacie:

Czytaj całość
05.06.2018

Nabór wniosków nr 11/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość
05.06.2018

Nabór wniosków nr 10/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość