Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 32/2020 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 451.521,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 227.824,00 zł