Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 33/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi

Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 63.929,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 160.768,00 zł