Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.02.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020

W dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r.

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 33/2020

Lista operacji zogodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 17.02.2020 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 17.02.2020 r.