Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
16.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2018 P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa:

Limit z ogłoszenia o naborze: 700 000,00 zł.
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.