Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 16/2019 P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych

Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 48 025,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 94 330,00 zł