Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 18/2019 P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży

Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 60 350,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 60 500,00 zł