Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 20/2019 P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa

Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 299 842,50 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 700 000,00 zł