Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.06.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 2/2018  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa:

Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 118 879,00 zł
Limit z ogłoszenia o naborze: 700 000,00 zł