Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 22/2019 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 262 150,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 616 312,00 zł