Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 23/2019 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką

Liczba złożonych wniosków: 3
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 838 081,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 500 000,00 zł