Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
09.07.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 26/2019  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa

Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.000.000,00.zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 781.840,50 zł