Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.08.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - nabór nr 26/2019 

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.