Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.07.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 37/2020 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Liczba złożonych wniosków: 7
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300 000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 295 214,00 zł