Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 38/2020 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.