Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 41/2020 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Liczba złożonych wniosków: 6
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 116 105,44 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 163 571,33 zł