Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.12.2020

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 3 grudnia 2020 r.

W dniu 3 gudnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 14.10.2020 r. – 28.10.2020 r.

P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – nabór nr 41/2020

Lista operacji zogodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.12.2020 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.12.2020 r.