Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.11.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 45/2021   P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 477.962,00 zł