Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
21.04.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 51/2022 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR

Liczba złożonych wniosków: 4
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 33.645,09 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 90.024,79 zł