Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
08.12.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 29 listopada 2022 r.

W dniu 29 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naboru 54/2022

P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 54/2022

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 29.11.2022 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 29.11.2022 r.