Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.11.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 56/2022 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 82.475,00 zł