Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.03.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 61/2023 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi

Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 33 497,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 33 497,00 zł