Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
13.04.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 5 kwietnia 2023 r.

W dniu 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach naboru nr 61/2023.

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór 61/2023

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 05.04.2023 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 05.04.2023 r.