Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 9/2018 P II.4.3 Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR

Liczba złożonych wniosków: 8
Łączna liczba wnioskowanej pomocy: 168.300,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł