Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
31.08.2018

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 9/2018 P II.4.3 Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR.

Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.