Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.02.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 4 lutego 2019 r.

W dniu 4 lutego 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:

P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 20/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r.