Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
16.07.2018

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 9 lipca 2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 2/2018  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa.
Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 09.07.2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 09.07.2018 r.